Havarijné poistenie Vám zabezpečí krytie neočakávaných škôd

Vozidlo je prostriedkom, do ktorého pri jeho kúpe investujeme veľké finančné prostriedky s vierou, že sa tieto financie zhodnotia a auto nám bude kvalitne slúžiť čo najdlhšiu dobu. Niekedy však do hry vstúpi neočakávaná náhoda či iná nepríjemná okolnosť, alebo nami nezavinená technická porucha. Aby sme neplakali nad stratou investovaných financií, tak je viac než vhodné sa pred týmito okolnosťami chrániť a zabezpečiť si tak istotu náhrady spôsobených strát či škôd. Tieto problémy plne rieši havarijné poistenie poskytované mnohými slovenskými zdravotnými poisťovňami, pričom popri základnom zákonnom poistení rozširuje krytie náhrady škôd pre motoristov. Tým tak poisťovne vo vyššej miere nahradia škody spôsobené pri autonehodách, ukradnutí vozidiel, či ich technickej poruche. Ktorá poisťovňa však ponúka toto poistenie najvýhodnejšie? Najvhodnejšie je si tieto ponuky postaviť prehľadne vedľa seba a následne si vybrať tú najvýhodnejšiu. Tento proces sa nazýva ako tzv. havarijné poistenie porovnanie.

Leave a Reply