Na vaše auto môžete uzavrieť hneď niekoľko poistiek

Automobily ako veľmi vysoko cenené majetky majú značnú hodnotu, z čoho však vyplýva aj pomerne veľká miera rizika pri prípadnej havárii či poškodení automobilu. Pokiaľ by ste totiž vtedy nemali  uzavretú poistku, tak by celá vynaložená investícia vyšla v tomto prípade úplne navnivoč. Preto je lepšie myslieť aj na poistenie auta, zahŕňajúce hneď niekoľko rôznych poistiek. Jednu poistku musíte mať zo zákona uzavretú vždy – ide o povinné zmluvné poistenie (PZP), dané platnými zákonmi. Toto poistenie kryje škody spôsobené na vašom vozidle vinou technických porúch či chýb iných šoférov pri dopravných nehodách. Pokiaľ však chcete mať pokryté aj škody spôsobené vašou neúmyselnou chybou, tak uzavrite aj havarijné poistenie. To už poskytuje ochranu pred škodami v o niečo väčšom rozsahu a preto je aj značne obľúbené. Samozrejme, existujú aj rôzne pripoistenia či iné druhy poistiek, pričom ich konkrétny výber závisí len na vás. Ako sa však vraví – niekedy je skutočne lepšie myslieť na prevenciu a uzavrieť aj viac poistiek, než potom ľutovať škody spôsobené na automobile. http://www.union.sk/

Leave a Reply