Odťahovka – už nielen odťahovanie vozidiel!

Veci sa v dnešnom svete rýchlo menia, a to zasiahlo aj oblasť služieb a konkrétne odvetvie odťahových služieb. Kým tie totiž v minulosti ponúkali v podstate len základný servis v podobe odtiahnutia vozidla na vrakovisko či do externého servisu, tak dnes svoju ponuku zásadne zmenili. Dôvody sú viaceré – zvýšená konkurencia, snaha zaujať zákazníkov, či cieľ zvyšovania tržieb. Jasné je však to, že z týchto zlepšených a rozšírených služieb profitujú predovšetkým zákazníci. Pre nich tak odťahovka predstavuje inštitúciu, komplexne pokrývajúcu ich potreby a problémy pri používaní motorového vozidla – môžu využiť jej asistenčné či on-line služby, servis či takisto poradenstvo. Vďaka týmto postupom sa výrazne znižuje námaha motoristov pri automobilových nehodách, pretože teraz im už len stačí zavolať odťahovú službu, ktorá zabezpečí všetky ďalšie kroky od odtiahnutia až po opravu. Do cien sa však tieto kvalitnejšie služby až tak výrazne nepremietli – v dôsledku konkurencie ich držia odťahové služby stále pomerne nízko.

Leave a Reply