Poisťovne poskytujú rôzne poistenia automobilov

V televíznych správach to vídame v podstate dennodenne – pri automobilových nehodách dochádza pravidelne k škodám na majetku a v tých najhorších prípadoch i na ľudských životoch. Mnohí motoristi sa sťažujú na škody, ktoré utrpeli často nie svojou vinou pri rôznych nehodách či zrážkach s inými účastníkmi cestnej premávky. Ako sa však voči takýmto finančným stratám chrániť? Riešenie predstavuje poistenie auta, ktoré ponúkajú v rôznych podobách viaceré slovenské poisťovne. Tieto poistenia majú vskutku rôznu podobu, pričom ich základom je zákonom stanovené povinné zmluvné poistenie automobilov. Okrem toho je tu však k dispozícii havarijné poistenie a rôzne ďalšie typy pripoistení, ktoré môžu motoristi v prípade záujmu využiť. Vo všeobecnosti platí, že čím viac poistiek majú motoristi uzavretých, tým menšiu peňažnú sumu z vlastného vrecka budú musieť po nehode a prípadnej oprave auta zaplatiť. Poisťovne sa v princípe snažia klientov výhodnými ponukami poistenia zaujať a tí to oceňujú svojim rastúcim záujmom o poistky.

Leave a Reply