Povinné zmluvné a havarijné poistenie

S vlastnením osobného motorového vozidla je spojených niekoľko podstatných povinností. Pri jazde treba dbať na bezpečnosť, rešpektovať dopravné značky a označenia, nebrať na ľahkú váhu obmedzenie rýchlosti a prezúvať pneumatiky vždy, keď je to potrebné.

Pri kúpe auta je potrebné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. Povinné zmluvné poistenie kryje škodu spôsobenú motorovým vozidlom. Vodič, ktorý spôsobil nehodu je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobil. Pri povinnom zmluvnom poistení poisťovňa hradí poškodenému za Vás náhradu škody na zdraví, či pri usmrtení, škody z ušlého zisku a tiež škody vzniknuté poškodením, či zničením vecí vo vlastníctve poškodeného. Toto poistenie však nekryje škody vzniknuté na aute vodiča, ktorý nehodu zapríčinil. Tieto škody kryje havarijné poistenie.

Havarijné poistenie nie je povinným, ale dobrovoľným poistením. Pokrýva všetky škody ktoré zapríčinil vodič na vlastnom motorovom vozidle. Kryje tiež škody vzniknutú pri krádeži, vandalizme, či živelnej pohrome.

Leave a Reply