Archive for the ‘Defekt’ Category

17 January

Defekt pneumatiky

Defekt je vypustenie vzduchu z pneumatiky,  ktoré môže spôsobiť že ráfik kolesa poškodí behúň pneumatiky, čoho následkom môže byť strata kontroly nad vozidlom alebo nenapraviteľné poškodenie kolesa alebo pneumatiky. Najčastejšou príčinou defektu je prerazenie plášťa pneumatiky ostrým predmetom ako je klinec alebo iný nebezpečný predmet na vozovke. PZP Pneumatika môže vyfúknuť pomaly alebo rýchlo, v závislosti od veľkosti otvoru. Ďalšou možnosťou defektu je napríklad zlyhanie ventilu, cez ktorý sa hustia pneumatiky alebo samozrejme aj prejav vandalizmu.  Pneumatika môže byť poškodená aj pri zrážke s iným vozidlom alebo objektom, ktorý spôsobí, že sa oddelí od kolesa alebo roztrhá na kusy. Nadmerné opotrebovanie behúňa môže taktiež spôsobiť defekt, až do takej miery, že defekt spôsobia aj obyčajné kamene na cestách.  Tieto opotrebované pneumatiky potom musia byť vymenené za nové kusy. Elektronicka Cigareta Shop

Pri defekte sa odporúča aby vodič čo najrýchlejšie spomalil a opustil vozovku čo najrýchlejšie, pokračovanie v jazde by mohlo byť veľmi nebezpečné a môže spôsobiť poškodeniu auta a jeho častí, keďže môže prísť k ich dotyku s vozovkou.  Jazda s prázdnou pneumatikou je nebezpečná hlavne pri vysokých rýchlostiach a môže mať za následok vážne nehody.