Archive for the ‘Snehové reťaze’ Category

26 January

Snehové reťaze

Snehové reťaze sa nasadzujú na pneumatiky vozdiel, aby zabezpečili lepšie jazdné vlastnosti pri jazde na snehu alebo na ľade. Snehové reťaze sú pripojené k hnacím kolesám vozidla. Obvykle sa predávajú v pároch a musí byť zakúpený taký typ, ktorý zodpovedá konkrétnemu rozmeru pneumatiky a šírke behúňa. Jazda s reťazami znižuje spotrebu paliva a je potrebné tiež obmedziť rýchlosť automobilu na približne 50 km/h. V zlých poveternostných podmienkach môžu byť reťaze na niektorých miestach vyžadované. Platí to pre všetky vozidlá, ktoré nespĺňajú určité podmienky, ako je napríklad pohon na všetky štyri kolesá.

Snehove retaze

Najčastejšie dôvody poškodenia reťazí:

* Prekročenie maximálnej odporúčanej rýchlosti

* Jazda s reťazami po suche vozovke po dlhšiu dobu

* Nedostatočné zabezpečenie reťazí na pneumatike – treba ich druhýkrát upevniť a skontrolovať po krátkom úseku jazdy.

* Pri niektorých druhoch je potrebné použiť napínače, niektoré ich však nevyžadujú a pri použití môžu byť poškodené

IBM v doprave – systémy

Zákony jednotlivých štátov sa v otázke použitia snehových reťazí na cestách líšia, niektoré ich vyžadujú za určitých poveternostných podmienok a na určitom území a niektoré ich zakazujú na celom území danej krajiny, aby tak chránili povrch ciest.